وقتی می‌ خواهی بروی
آسمان صاف است راه‌ ها هموار ترن‌ ها مدام سوت می‌ کشند همین‌ طور کشتی‌ ها اما وقتی می‌ خواهی بیایی دریاها طوفانی می‌ شوند آسمان‌ ها ابری و راه‌ های زمینی را نیز
برف می‌ بندد دوست …

“When you decide to leave,” Read more »

خفاش ها به طور تصادفی خفاش به دنیا آمده اند. نفرینشان نکن! حالا که در مورد روشنایی صحبت می کنی، تاریکی را با احترام به آنها بسپار خیالت راحت، آنها از حاشیه خواب هایت بیرون می روند Rasool Yoonan, a …

“Bats were born bats” Read more »

누구 – 이은현 나는 누군데? 내가 아니다. 왜 내가계속 연기를해? 지금 누구를 위해서 내 자신에 속이는거야? … 아니다. 지금 나 뭐해? 왜 네말은 듣고있니? 네가 뭔데? 너는 누군데? Who Who am I? I am not me. Why do I keep …

Who Read more »

하지마요 – 이은현 기억하다. 아직도 기억하다. 밤에 기억하다. 아침도기억하다. 매일 기억하다. 째깍째깍. 째깍째깍. 안 하고 싶은데. 그래도 내 기억은 껌 처럼 내 머리 속에붙어있다. 아침에 일어나면 숨을 쉴수없다. 헐떡 헐떡. 마음이 노무 빨이 뒨고있다. 헐떡 헐떡. 목이 마르다. 헐떡 헐떡. …

Don’t Do This Read more »